Doświadczenie

Jesteśmy specjalistami w zakresie :

 • Budowy sieci kablowych i napowietrznych SN i nn
 • Budowy stacji transformatorowych oraz montażu urządzeń rozdzielczych SN i nn
 • Projektowania obiektów elektroenergetycznych (sieci SN, nn, przyłączy, instalacji nn oraz układów automatyki)
 • Budowy fotowoltaicznych instalacji prosumenckich
 • Budowy farm fotowoltaicznych dużej mocy
 • Budowy rozłączników sterowanych drogą radiową nadzorowanych w systemach dyspozytorskich SCADA (SYNDIS, PRINCE)
 • Prac przyłączeniowych i eksploatacyjnych prowadzonych pod napięciem (PPN)
 • Lokalizacji tras i uszkodzeń kabli energetycznych
 • Montażu i uzgodnień w zakresie współpracy z siecią agregatów prądotwórczych z układami SZR do 1,2 MVA
 • Budowy sygnalizacji kierowania ruchem ulicznym
 • Montażu standardowych oraz inteligentnych instalacji elektrycznych dla przemysłu i gospodarstw domowych (EIB, LEXEL, DMX)
 • Montażu projektorów i automatyki oświetlenia architektonicznego (EIB, DMX)
 • Wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Wykonywania audytów energetycznych
 • Wycena nieruchomości – rzeczoznawstwo majątkowe